Harmonie Sint Caecilia

Ga naar de inhoud

Nieuws

Welkom op de internetpagina van Harmonie Sint Caecilia in Ven-Zelderheide en Ottersum.
Op onze website informeren wij U over onze harmonie, het leerlingenorkest, de laatste ontwikkelingen, onze aktiviteiten en nog veel meer.

Met vriendelijke groet, Harmonie Sint Caecilia.

Aandacht voor initiatief ’t Hökske tijdens Kerstconcert St. Caecilia

Na een geslaagd concert met het reünie orkest Limburgse Jagers is de harmonie gestart met de voorbereidingen voor het traditionele kerstconcert. Het wordt een concert helemaal in de kerstsfeer met mooie kerstmuziek, maar ook met verassende wendingen. Stonden afgelopen jaar de houtblazers in de schijnwerpers, dit jaar zullen dat een aantal koperensembles zijn.
Het concert vindt dit jaar plaats in een sfeervol aangeklede zaal van gemeenschapshuis De Uitkomst op vrijdag 22 december. De gasten worden welkom geheten door de blokfluitleerlingen van de harmonie en het concert zal geopend worden door het leerlingenorkest, waarna het harmonieorkest het concert zal voortzetten. Het harmonie-orkest en de het leerlingenorkest zullen ook samen spelen.

’t Hökske

Ook dit jaar wordt er aandacht geschonken aan een goed doel tijdens het kerstconcert. De beheerder van het wijkgebouw ’t Hökske in Gennep heeft met enkele andere enthousiastelingen het initiatief genomen inwoners van onze gemeente voor wie het aanzitten aan een gezellig kerstdiner niet vanzelfsprekend is, op eerste of tweede kerstdag een feestelijk bereide maaltijd aan te bieden in het dan in kerstsfeer versierde wijkgebouw.

De leerlingencommissie van de harmonie wil graag dit voornemen steunen door tijdens ons kerstconcert hiervoor aandacht te vragen. Van de mensen die bij het initiatief betrokken zijn zal iemand tijdens het concert een korte inleiding verzorgen.
Het concert begint om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur en is een mooi begin voor de komende kerstdagen.

Felicitatieconcert

In het voorjaar van 2018 organiseert de harmonie wegens groot succes van afgelopen jaar weer het felicitatieconcert. Hiervoor worden mensen uitgenodigd die afgelopen jaar een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen en diegenen die het afgelopen jaar en tot aan het concert in het voorjaar hun 50 of 60 jarig huwelijk hebben gevierd. De harmonie kan niet achterhalen wie dit zijn en wil u vragen om ons te laten weten als uw ouders, vrienden of buren een jubileum hebben gehad, dit aan de harmonie door te geven via de mail muziek@caecilia.nl.

Geslaagd concert met het Reünie Orkest van de Limburgse Jagers.
Zondag 29 oktober traden harmonie St. Cecilia en het Reünie Orkest van de Limburgse Jagers op in de zaal van Pica Mare in het kader van het 25 jarig jubileum van het reünie orkest.

Het in groten getale opgekomen publiek heeft genoten van een mooi optreden van de harmonie en in het tweede deel van het reünie orkest.

Het concert werd afgesloten met de Limburgse Jagers Mars, die door beide corpsen gezamenlijk gespeeld werd, waar de Limburgse Jagers ook nog een gedeelte de zang voor hun rekening namen.

Harmonie St. Caecilia  gaat zich nu voorbereiden op het speciaal kerstconcert van vrijdag 22 december.

Openbare repetitie.
Zondag 8 oktober heeft het harmonieorkest een repetitiedag gehad met als afsluiting een repetitie door componist Jan Bosveld. Componist Jan Bosveld heeft uitleg geven over de achtergronden van het door hem gecomponeerde muziekstuk Scadawerth. De uitleg en tips van de componist gaan ervoor zorgen dat we het door hem geschreven muziekstuk op 29 oktober nog beter gaan uitvoeren!

Het was een erg leerzame muzikale middag voor onze muzikanten

Nieuwe groep blokfluiters begonnen met les.
Ook dit jaar is er weer een enthousiaste groep blokfluiters begonnen met blokfluitles.
Mocht ook uw kind mee willen doen met deze muzikale basisvorming neem dan contact met ons op.

Voorzitter Arnold Jansen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Peter de Koning heeft woensdagochtend lintjes uitgereikt aan zestien inwoners van de gemeente Gennep, alle decorandi worden benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Eén van deze gedecoreerde is Arnold Jansen voorzitter van onze harmonie. Maar Arnold doet veel meer zo is hij ook secretaris van stichting Summmertime, bestuurslid van Waterschap Peel en Maasvallei en voorzitter van de senioren sportvereniging ‘Gennep Vitaal’ en. In het verleden was Arnold lid, maar ook wethouder van D66, chauffeur van de ambulancedienst, bestuurslid van Klimaatverbond Nederland, bestuurslid van Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Maas & Niers en namens de gemeente Gennep voorzitter van het Openbaar Onderwijs. Ook deed Arnold vrijwilligerswerk voor stichting Kindervakantiewerk.

Sinds de lintjesregen van 2016 hebben in totaal twintig inwoners van de gemeente Gennep een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Op Koningsdag worden zij nog eens extra in het zonnetje gezet tijdens een bijeenkomst in de publiekshal van ons gemeentekantoor.
Succesvol optreden basisschoolleerlingen tijdens afsluitend concert schoolproject.
Basisscholen de Vonder uit Ven-Zelderheide en de Brink uit Ottersum hebben maandag 17 april, 2-de paasdag, het schoolproject “Blaasmuziek is Cool” afgesloten tijdens een concert samen met de blokfluitleerlingen, leerlingenorkest en het harmonieorkest. Voor een volle zaal De Pub lieten de kinderen op muzikale wijze horen wat ze samen met een aantal muzikanten van de harmonie ingestudeerd hadden. Uit volle borst werd onder begeleiding van de harmonie het lied “blaasmuziek is cool” gezongen, werd het lied “I feel Good” van James Brown meegespeeld op de kazoos en “The jolly cuckoo” op de boomwhackers, waarbij ook de blokfluitleerlingen meespeelden. Twee kinderen mochten de plaats innemen van de dirigent om de harmonie te dirigeren met carnaval festival van de Efteling.

<
 
>
Tijdens het concert lieten ook de blokfluitleerlingen horen wat ze geleerd hebben met het nummer “blowing bubbles” waarbij ook de luchtbellen de zaal in werden geblazen.

De harmonie is bijzonder blij met dit schoolproject en zijn de scholen dankbaar dat ze in de gelegenheid zijn gesteld om dit project te kunnen uitvoeren.

Natuurlijk is de harmonie zeer verwachtingsvol of zich weer nieuwe leerlingen aanmelden.

Succesvol jubilarissen concert

In een volle Uitkomst bracht de harmonie zondag 2 april een zeer mooi concert voor de 50 en 60 jaar getrouwde echtparen en gedecoreerden met een Koninklijke of Pauselijke onderscheiding. Een aantal van de jubilarissen had ook een verzoeknummer aangevraagd zoals het “Ave Maria” en “Let me entertain you”. Er werd eveneens teruggekeken naar wat er zoal gebeurde in het huwelijksjaar van de echtparen en vertelde ze zelf over hun huwelijk destijds.

Op het einde van het concert werden allen ook nog in de bloemetjes gezet. Uit de reacties van de jubilarissen bleek dat ze dit alles bijzonder gewaardeerd hebben en het zeker de moeite waard is om hier een traditie van te maken. Ook voor de harmonie is het fijn om deze waardering te horen en stimuleert ook om leuke concerten te geven.

<
 
>
Jubilarissen concert harmonie St. Caecilia
Ven-Zelderheide/Ottersum

Het is traditie dat elk jaar tijdens het kerstconcert jubilarissen die 50 of 60 jaar getrouwd zijn geweest en mensen die een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, als speciale gasten worden uitgenodigd door de harmonie. Omdat het afgelopen kerstconcert  anders was zijn deze mensen uitgenodigd voor een speciaal jubilarissen concert op zondag 2 april. Voor de harmonie is het moeilijk om te achterhalen wie deze mensen zijn, omdat om privacy redenen we dit niet kunnen achterhalen via de gemeente en/of via kerk. Via diverse kanalen hebben we hopelijk toch iedereen kunnen achterhalen. Mochten er mensen binnen de gemeenschap van Ven-Zelderheide en Ottersum zijn die niet hiervoor zijn uitgenodigd, laat het ons dan even weten.
 
Het  concert vindt plaats in gemeenschapshuis de Uitkomst in Ven-Zelderheide op zondag 2 april om 11.00uur. Zaal open 10.30u. Er wordt extra aandacht aan de jubilarissen geschonken en de harmonie nodigt graag de familie en bekenden van de jubilarissen en natuurlijk iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Aan de jubilarissen is gevraagd of zij graag een speciaal nummer wilden horen. Een aantal heeft hierop gereageerd en is de wens  zover mogelijk opgenomen in het muzikale programma.


  
Harmonie St. Caecilia op weg naar een bijzonder Kerstconcert
 70 muzikanten op één podium

 
Misschien heeft u het woord al voorbij horen komen de afgelopen weken, binnen onze vereniging heeft het in ieder geval inmiddels zijn eigen betekenis gekregen: Clarinetchallenge
 
Wat begon als een idee, werd verder gesmeed tot een wild plan. Langzaam groeide het project en het animo bleek navenant mee te groeien.  Ondertussen werken we toe naar de climax: een heel bijzonder kerstconcert. Met ons doel meer mensen uit de omgeving en met name oud-leden van onze vereniging (opnieuw) kennis te laten maken met ons orkest, is het idee van de Clarinetchallenge geboren. De klarinetgroep vormt, zoals de strijkers bij een symfonieorkest, een belangrijke basis van een harmonie. Juist met deze groep zijn we de uitdaging aangegaan: een kerstconcert met een zo groot mogelijk klarinetensemble op het podium en dit samen met een professionele klarinettist voorbereiden. Inmiddels is er een bont gezelschap van circa 35 klarinettisten gevormd: van leden, oud-leden tot nog nooit binnen onze vereniging gespeeld. Van jong tot oud(er) en van vergevorderd,meer dan 20 jaar niet gespeeld tot nog nooit klarinet gespeeld. Bijzonder is ook dat we de gehele klarinetfamilie bij elkaar hebben gebracht: van de kleinste telg de es-klarinet, vervolgens de bes-klarinet, alt-klarinet en bas-klarinet, tot de grootste van de familie: de contrabasklarinet.
 
Alles bij elkaar is het werkelijk een uitdaging geworden en graag laten we de resultaten aan u horen tijdens het kerstconcert.
 
Ook koper en saxofoon ensembles
 
Al het klarinet enthousiasme bleef ook niet onopgemerkt bij andere instrumentengroepen binnen het orkest. Ook hiervoor bleek er belangstelling te bestaan van muzikanten om bij ons harmonieorkest aan te sluiten bij het komende kerstconcert. Ons orkest wordt daarom versterkt met circa 15 extra muzikanten. En ook van deze andere instrumentgroepen kunt u tijdens het kerstconcert  een bijzondere invulling  verwachten. Zo is er tijdens het kerstconcert behalve een klarinetensemble, ook een koperensemble en saxofoonensemble te beluisteren. En om het plaatje helemaal compleet te maken: ook onze leerlingen sluiten tijdens het gehele kerstconcert aan bij het grote harmonieorkest en laten hiermee zien dat ook zij al prima muzikanten zijn. Alles bij elkaar maken we straks samen muziek met een groep van ongeveer 70 muzikanten!!
 
Het kerstconcert vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 23 december in de sfeervol ingerichte kerk van Ven-Zelderheide. Aanvang van het concert is om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur wordt u een warm welkom toe geblazen door onze blokfluitgroep. Er wordt geen entree geheven.
 
Dit mag u natuurlijk niet missen.
Harmonie begeleidt Het Genneps Vocaal Ensemble tijdens hun 55 jarig jubileum concert.
Zondag 9 oktober vond er een jubileum concert plaats van het Genneps Vocaal Ensemble in de Kerk van Gennep.
 
Harmonie St Caecilia zorgde voor een groot gedeelte van het concert de begeleiding van het koor o.l.v. Ernst Lamers en speelde daarnaast ook nog zelf twee concertnummers o.l.v Gert Verrydt.

Het was een zeer mooi concert met prachtige muziek voor een volle kerk. Het publiek genoot er met volle teugen van gezien het overweldigend applaus.

Voor de harmonie was dit concert ook een nieuwe uitdaging, waarvoor de nodige inspanning werd vereist van de muzikanten, maar ze kijken met tevredenheid terug naar deze mooie en geslaagde uitvoeringen.

Foto en filmpje komen van www.gennepnu.nl waar meer foto's van dit concert te bewonderen zijn.


Kerstconcert
Noteert u alvast in uw agenda: Kerstconcert harmonie  op vrijdag 23 december.
Clarinetchallenge.
23 december.


Wat gaan we doen?

Het grootse klarinet-ensemble vormen!

Wie hebben we daar voor nodig?
JOU!

Nieuwsgierig geworden, bekijk hier dan onze flyer!
Geef je nu op voor de challenge!

<
 
>
Muziekprogramma basisschool De Vlonder.

Harmonie St. Caecilia Ven-Zelderheide-Ottersum heeft in samenwerking met basisschool "De Vonder" in Ven-Zelderheide een muziekprogramma gedaan om kinderen van de basisschool kennis te laten maken met blaasmuziek.

De kinderen hebben hier actief aan meegedaan doormiddel van muziek maken met boomwhacker en het blazen op een kazoo.

Diploma uitreiking leerlingen harmonie St. Caecilia.


Tijdens de laatste repetitie van harmonie St. Caecilia Ven-Zelderheide/Ottersum werden de diploma’s uitgereikt aan de geslaagden voor blokfluit en blaasinstrumenten.

Harm Vullings opende de avond met een welkom aan de aanwezigen en benadrukte dat de leerlingen veel geleerd hebben de afgelopen periode zowel bij de vakdocenten als bij het leerlingenorkest. Hij gaf ook aan hoe belangrijk muziekonderwijs is, want er wordt stellig beweerd dat de kinderen er slimmer van worden en dus des temeer is het goed om muziekles te volgen.

Het leerlingenorkest opende deze avond muzikaal met de nummers Party Rock en Lost van Coldplay. Hierna lieten de blokfluitleerlingen horen wat ze in de afgelopen periode hebben geleerd door afzonderlijk een eigen gekozen liedje te spelen afgewisseld met een gezamenlijk optreden. Tot slot van het muzikale gedeelten werd een lied gespeeld door de eerste en tweede jaars blokfluitleerlingen samen met het leerlingenorkest.

Voordat overgegaan werd naar de uitreiking van de diploma’s vertelde Marjan, de blokfluitlerares, aan de aanwezige ouders en andere familieleden hoe trots zij was op de kinderen met hun prestatie en hun optreden voor een groot publiek en dat is toch weer anders als tijdens de les. Elk kind is bijzonder en elk kind heeft een eigen talent. Tijdens de opleiding zijn er altijd spannende momenten en gaat het de ene keer beter als de andere keer, maar elk e leerling blijft even belangrijk.
Nu ze klaar zijn met de blokfluit opleiding gaat ieder een eigen weg, maar voor de harmonie is het natuurlijk belangrijk dat ze nu een vervolg opleiding kiezen met een instrument binnen de harmonie.

Het blokfluitdiploma werd door Marjan uitgereikt aan 10 leerlingen, eveneens werd uitgereikt het A-diploma alt saxofoon aan Michelle Janssen en Marlon Nas en het A-diploma klarinet aan Mira Wijers.

Inmiddels hebben zich weer 10 nieuwe blokfluitleerlingen aangemeld en gaan 8 leerlingen starten met een instrumenten opleiding.

Harmonie St. Caecilia kijkt terug op een mooi opleidingsjaar.
 
Geslaagd Zondagmorgenconcert op Raadhuisplein.
Zondag 10 juli.
Als afsluiting van het muzikale seizoen verzorgden jeugdorkest en harmonie op zondag 10 juli gezamenlijk een concert op het Raadhuisplein te Ottersum.

Doordat de weergoden prima meewerkten werd het een zonnig en muzikaal geslaagd optreden. Nadat het jeugdorkest zich van zijn beste kant liet zien, bracht de harmonie een aantal sprankelende werken ten gehore. Het optreden werd afgesloten met een tweetal gezamenlijk uitgevoerde muziekstukken.

Woensdag 13 juli rest de laatste repetitie van het seizoen met daarna een welverdiende vakantie.
Na de zomer zal er weer hard gewerkt worden aan nieuw repertoire o.a. ter opluistering van het jubileumoptreden van het Genneps Vocaal Ensemble op 9 oktober.
Ook het jubileumconcert van het gemengde zangverenging St. Caecilia op 25 september wordt ondersteund door een aantal muzikanten van onze harmonie.

Film en foto's ( op onze fotopagina ), Peter Gommans.
Snel daarna ontmoeten we elkaar alweer voor het traditionele kerstconcert. Of doen we dat misschien dit jaar anders???
Dat blijft voorlopig een verassing; U hoort nog van ons ……..of leest het op de website.

Fijne vakantie.

Piet Jacobs.

1929 - 2016

Woensdag 27 april zijn we opgeschrikt door het overlijden van Piet Jacobs. Piet was lid van verdienste van onze harmonie en was nog altijd een trouwe bezoeker van onze concerten, zowel van onze harmonie als van het leerlingenorkest waar hij misschien wel de grootste fan van was.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Lintje voor Willy Dirks.

26 & 27 april 2016.

26 April heeft Burgemeester de Koning zes lintjes in de gemeente Gennep uitgereikt, zo ook aan lid van onze harmonie Willy Dirks. Aan alle decorandi wordt de eremedaille Lid in de Orde van Oranje Nassau verleend.

Op 27 april was de officiële ontvangst van inwoners van de gemeente Gennep die (ooit) een Koninklijke onderscheiding ontvingen. De 6 kersverse lintjesdragers werden daarbij uiteraard extra in het zonnetje gezet. Harmonie St. Caecilia verzorgde de muziek.

In ieder geval Willy proficiat en het zij je gegunt.
Terug naar de inhoud