Leerlingenorkest - Harmonie Sint Caecilia

Harmonie
St. Caecilia
Ga naar de inhoud
E
Het Leerlingenorkest


Om een betere aansluiting van het individuele instrumentaal onderwijs naar het samenspelen in een harmonieorkest te waarborgen heeft de harmonie een leerlingenorkest in het leven geroepen.

Leerlingenorkest Harmonie St.Caecilia Ven-Zelderheide/Ottersum is daarom onderdeel van dezelfde harmonie en bestaat in deze vorm vanaf 1997. Het doel van het orkest is om jonge muzikanten al in een vroeg stadium te leren om samen te musiceren en bekend te maken met het functioneren van een orkest.

Na 1 jaar les te hebben gevolgd wordt de leerling muzikant lid van het leerlingenorkest. Het niveau varieert daarom van leerlingen die pas 1 jaar les hebben tot leerlingen die het A en B diploma hebben behaald. Ook spelen er in het orkest een groeiend aantal leden mee die "pas" op latere leeftijd begonnen zijn met het leren bespelen van een instrument. Daaruit volgt ook dat de leeftijd van onze leden zeer uiteenloopt.
Om o.a. bij uitvoeringen, een zo compleet mogelijke bezetting te garanderen wordt het orkest ondersteund door enkele muzikanten uit het harmonieorkest.

Het orkest geeft traditioneel een kerst- en een paasconcert tezamen met de harmonie. Daarnaast treedt het bij allerlei activiteiten en gelegenheden ook zelfstandig op. Momenteel bestaat het orkest uit een vijfendertigtal leden, en staat onder leiding van Harm Vullings.

Het leerlingenorkest repeteert elke woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur in het gemeenschapshuis:

De Uitkomst
Kleefseweg 29
6599 AA Ven Zelderheide
0485 514874

Terug naar de inhoud