Harmonie orkest

De harmonie telt op dit moment ongeveer 60 leden. Deze leden zijn muzikant bij het harmonieorkest, leerlingenorkest, bestuurslid of "vriend van de harmonie".


Het harmonieorkest bestaat uit ongeveer 40 muzikanten die HaFaBra diploma B of soortgelijk niveau hebben. In de vereniging ligt het accent op samenspel, waarbij de talenten van elke speler zo goed mogelijk benut en ontplooid worden. 


Het harmonieorkest verzorgt jaarlijks een aantal vaste concerten, zoals het felicitatieconcert in april, het zomerconcert ter afsluiting van het muzikale seizoen en het kerstconcert eind december.