De harmonie - Harmonie Sint Caecilia

Harmonie
St. Caecilia
Ga naar de inhoud
E
De Harmonie


De harmonie telt op dit moment ongeveer 110 leden. Deze zijn muzikant bij het harmonieorkest, leerlingenorkest, bestuurslid of een "vriend van de harmonie".

Elk jaar worden een paar mijlpalen geslagen om naar toe te werken als muzikaal hoogtepunten. Dit zijn ondermeer de regionale concoursen van Land van Cuijk en het Peeltoernooi, en daarnaast een tweetal concerten. Let wel: dit zijn de hoogtepunten van het jaar, verder treedt de club ook aan voor culturele en sociale activiteiten die binnen de gemeentegrenzen worden georganiseerd, alsook voor familieaangelegenheden van leden van de club. Een greep hieruit vindt u terug in ons clubblad.

Eenieder die zijn hobby serieus neemt, wil zich daarin bekwamen, verder ontwikkelen. In onze muziekvereniging ligt het accent op samenspel, waarbij de talenten van elke speler zo goed mogelijk benut en ontplooid worden.

Om van de sfeer te proeven, in de ban van de muziek te geraken, bent u van harte welkom op tal van onze activiteiten.  

Het orkest repeteert op woensdagavond van 19.45 - 21.45 uur in het gemeenschapshuis:

De Uitkomst
Kleefseweg 29
6599 AA Ven Zelderheide
0485 514874

Terug naar de inhoud